2.pololetí na Výpočetce

Prosím účastníky všech aktivit, aby si během týdne 30.1.-3.2. zvážili, zda-li chtějí ve svém kroužku i nadále pokračovat. Prosím o zprávu, pokud byste účast k pololetí rušili. Od příštího týdne už budu brát osobní účast jako závazné (konkludentní) potvrzení zájmu i nadále aktivitu navštěvovat.

Od 6.2. začnu řešit platby (netýká se těch, kteří již platili celý šk. rok). Informace k převodu na 2.pol. budu zatím posílat jen na vyžádání (stále platí údaje ze září 2016). Jsem připraven během kroužků přijímat platby i v hotovosti (proti dokladu). O tom, kdo má či nemá zaplaceno, budu účastníky informovat osobně na začátku každého kroužku. 

Prosím, aby platba za kroužky byla provedena nejpozději do konce února (peníze pak mohou být využity přímo pro současné účastníky).

K pokračování v 2.pol. není třeba žádný další administrativní úkon.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Pavel Špatka (Dutch)